Tapan

TAPAN

Toprakla uğraşan her insanımız için vazgeçilmez tarım aletlerinden biride tapandır.

Çünkü bu aletin en temel görevi saban ya da pulluk ile sürülmüş olan toprakları ve toprak yüzeyini düzeltmektir.

Kullanıldığı zaman kesek denilen toprak parçalarını ezer, kırar, ufalar ve toprak yüzeyinin düzelmesini sağlar. 

Çünkü toprak yüzeyinde bulunan kesekler çukur alanlara göre daha çabuk nemlerini yitirir.
Tapanlar ise toprak yüzeyini düzeltirken yaklaşık 2 cm kalınlığında ince bir tabakala oluşturur.
Oluşturulan bu tabaka nem kaybının önüne geçer.
Genellikle sulu tarım arazilerinde toprağı fazla bastırma yapmadan düzeltme amacı ile kullanılırlar.
 
Ayrıca tohum atıldıktan sonra toprağı düzeltmek, dışarda kalan tohumları toprak içine gömmek için toprak üzerinden tapan ile düzeltme yapılır. Tapan toprak yüzeyinden bir hayvan yardımıyla gezdirilerek tohumların toprak içine tamamen gömülmesi sağlanır.