Nüfus / Göç

Geçmişte bugüne göre oldukça kalabalık bir nüfus yapısına olmasına rağmen özellikle 2000 yılından
sonra köy nüfusunda önemli ölçüde azalmalar görülmektedir.
Aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi 2017 yılı verilerine göre köyümüzün nüfusu 16 erkek, 9 kadın olmak
üzere toplam 25 kişidir.
Köy nüfusunun büyük bir çoğunluğu orta yaş ve yaşlı grubu kişilerden oluşmaktadır.
Yaz ve okulların tatil dönemlerinde gurbette yaşayan köylülerin tatil ve gezi amaçlı  ziyaretleri sonucu
köyün nüfusu normalin birkaç katına çıkmaktadır.