Atasözleri

A  
Ağur elden gitmiş sen nağurı sorıysın - Neleri kaybettiğinin farkında değilsin
Ağızda benden tarafa gönülde ana tarafında - Ağzınla kalbin aynı şeyi söylemiyor, yalan söylüyorsun         
Ağzını hayıra, kıçını bayıra aç - Hayırlı şeylerden bahset
Alaca karga altı ayda çıkar - Tırmanması çok zor.
Ali gibi oğul Erzingende de yok  - Eşi benzeri bulunmaz
At yedi günde, it yediğinde canlanır - Açlık yediğinde, sağlık yedi günde geçer.
Atı sattık katır alduk gadayı belayı satın alduk - Tam belaya çattık 
 

B  
Bey evinden börek, kadı evinden kadayıf mı gelecek - Her istediğin olacak, her isteğin yerine gelecek
Bütün dertler karnına dolsun  - Hastalık ve dertlere kalasın
 
 
C - Ç 
Çağrılmadığın yerde görünme, çağrıldığın yere erinme - Çağrıldığın davete icabet et, çağrılmadığın yere gitme
 
 

D
Tutulmayan hırsız beyden ileri

 

 
E

 

G 
Gizli öğür alan eşgere guzular - Gizli yapılan herşey birgün açığa çıkar
Göz odur dağın ardını göre, akıl odur başa geleceği düşüne - Her işini düşünerek ve aklını kullanarak yap
 
 

H 
Her köyün bir soğan doğraması olur - Herkesin kendine göre bir yöntemi vardır
Hırs gelir göz kararır, hırs gider yüz kızarır - Sinirli iken kırıcı söz söyleme, kalp kırma
 
 

I - İ 
İnsan dünyada kalıbı kadar değil gönlü kadar yer kaplar - İnsanlar gönül kazandıklarıyla hatırlanır
İt anasını köpek babasını tanımıyor                  -
İtle kuraklık günde oynarsan yağmurlu günde üstünü çamur eder - 
 
  

K 
Garnıyn doymayacağı yerde ajlığın belli etme   -  Sana değer verilmeyen yerde sırrını açığa vurma
Köpeksiz köy buldun değneksiz geziysin  - Meydanı boş bulmuşsun çok rahatsın
 
 

N 
Nerede o yoğurdun bolluğu  - Öyle kolay iş yok      
 
 

O - Ö 
Ölü görüp ağlamamış, düğün görüp oynamamış - Hiçbir ortamda bulunmamış, töre ve adet bilmez, asosyal birisi
Ölümden öte köy yoktur - Son çare (çıkar yol) bu
 

 

S - Ş 

 

Sabahın şerri akşamın hayırından iyidir  - Acele etme, sabırlı ol
Sağ el kazanmasına rağmen ziynet sol ele takılır – İşin kaymağını emek vermeyenler (çalışmayanlar) yer
Saman elinse samanlık senin - Beleş/bedava yemeği çok fazla yeme
Sen ağa ben ağa inekleri kim sağa - Kendini ağırdan satma
 
 

T 
Taş attı da kolumu ağrıdı  - Çokmu yoruldun, hiç bir iş yapmadan kaytardın
Teneşüre uzanasan - Ölesin

  

Y
Yalanı deme, haramı yeme, namazı koma - Bu üçünden uzak dur, dinine, diline ve boğazın sahip ol.