Nallama (Nal Çakma)

NALLAMA (NAL ÇAKMA)
Köylerdeki zorlu arazi koşulları gücünden faydalanılan hayvanların ayaklarının ciddi şekilde yaralanmasına sebep olur.
Bu nedenle öküz, at vb. hayvanların ayaklarına nal çakılırdı yani bu hayvanlar nallanırdı.
Bu işlemi bu konuda uzmanlaşmış olan büyükler yapardı.
Çünkü yapılacak en küçük bir hata hayvanın sakat kalmasına daha da kötüsü bir daha yürüyememesine sebep olabilirdi.

Sığırların Nallanması
Nallanacak olan hayvan özel tezgâh denilen ahşap askılara asılarak bu işlem gerçekleşirdi.
Nallama esnasında hayvanın kontrol edilebilmesi için boynu yana eğilir ve bir ip bağlanırdı.
Bu işlem zor görünmesine rağmen hayvanların sağlığı için oldukça önemli bir işlemdir.
Nalı düşen ya da nalsız olan hayvanlar sert taşlı arazilerde rahat hareket edemedikleri gibi ayakları da yara bere içinde kalır.
 
    
   
   
   
                                                       
 

Atların Nallanması
Çift tırnaklı (boğa, öküz, inek) hayvanlara göre tek tırnaklı (At, eşek, katır) hayvanların nallanması daha kolaydır.
Bunları nallamak için yere yatırılmasına gerek yoktur.
Nallama İşleminde önce eski nal sökülür ve hayvanın tırnağı özel bıçaklarla yontularak temizlenir.
Daha sonra nal hayvanın ayağına göre kontrol edilir, gerekirse çekiçle örs üzerinde düzeltilir.
Düzeltilen nal hayvanın ayağı üzerine yerleştirildikten sonra çekiçle vurularak tırnağın şekline uydurulur ve tırnağa tam uygun hale gelmesi sağlanır.
Nallar deliklerinden mıh denilen özel çiviler çakılır.
Mıhların ucu tırnaktan dışarı çıkar.
Dışarı çıkan bu uçlar uygun boyda kerpetenle kesilir, çekiçle dövülerek kıvrılır yani diğer bir ifadeyle perçinlenir.
Böylece mıhların nal üzerinden çıkmasının ve gevşemesinin önüne geçilmiş olur.
Bütün mıhların uçları aynı boyda olmalıdır. Daha sonra törpü ile törpülenerek düzeltilir.

Yukarıda yapılan nallama işlemi soğuk nallamadır.

Bir diğer nallama türü ise sıcak nallamadır.

Sıcak nallamada ısıtılmış olan nal sonra tırnak tabanına konulur ve üzerine bastırılır.

Sıcak nal dokunduğu yeri yakar ve tırnak üzerindeki bütün pürüzlerini yok eder.

Böylece nal ayak tabanına iyice oturmuş olur.