KÖYÜMÜZE CENAZE - TAZİYE EVİ YAPILIYOR20.10.2018

Cenaze Evi;
Günümüzde gurbet elde yaşamını sürdürenlerin, dağılmış ailelerin toplanma yerleridir.
Her biri değişik illerin, bölgelerin, ülkelerin ve hatta kıtaların köşesine savrulmuş bireylerin birbirlerini hatırladıkları, eski acıları tazeledikleri, gidenin arkasından bakakaldıkları evdir.
Bu eve her girenin ağladığı, sonradan gelenlerle göz yaşlarının sele dönüştüğü yerdir.
Ağıt ve avazların dağlarda yankılandığı yerdir.
İnsanın ölümün hatırladığı ve bir gün kendisini bekleyen sonu gördükleri yerdir.
Ama en önemlisi birlik, beraberlik, dostluk ve dayanışmanın en güzel sergilendiği mekanlardır Cenaze Evleri.
Bu duygu ve düşüncelerle köyümüze bir cenaze ve taziye evi inşaa çalışmaları başlamıştır.
Maddi ve manevi emeği geçen tüm köylülerimizden Allah Razı olsun.
 
Fotoğrflara bakınca Anadolu kültürünün en güzel örneği olan İmece çalışmasını görünce insan bir başka mutlu oluyor.
 
İmece; Anadolu’ da köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesidir. Birçok kimsenin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya bir topluluğun işini görmesi ve böylece işlerin sıra ile bitirilmesidir.